Inloggegevens aanvragen

NL Een login wordt enkel toegekend aan wie professioneel met bloemen werkt. Het invullen van je btw-nr is daarbij verplicht, zodat we je beroepsactiviteit kunnen nagaan. FR Un identifiant n'est attribué qu'à ceux qui travaillent professionnellement avec des fleurs. La saisie de votre numéro de TVA est obligatoire afin que nous puissions contrôler votre activité professionnelle. EN A login is only granted to those who work professionally with flowers. Filling in your VAT number is mandatory, so that we can check your professional activity.
(* Verplichte velden)